SNAKKEBOBLE

Ej, mellom engla og fienda
Du, mellom engla og fienda
Vi, s
tår ilag under bygene
Ej, mellom himmelen, byen og dej

Vi stige opp, vi kan gi opp
Ej vilkje opp, det gårkje opp

Ned på kne, blir du med
Midt på treet

Du vil opp, ej blir med
Du vil ned

Ej blir med

Ej blir med

La veien ligge i le

Ej, mellom engla og fienda

Du, mellom engla og fienda

Vi, står ilag under bygene

Ej, mellom himmelen, byen og dej

Det finst ikkje bita i fine bita

TO ROM

Ej høyre at du dansa
Kan ej komme inn
Kan ej ver med dej
Vi treng ikkje sei nåken ting

Vi e nåke for oss sjøl
Alt går bra når vi slutta å vente
Prøv å tenk at du ikkje skal tenke

Prøv å ikkje tenk

Mellomrom
To rom
Ej må tenke litt

før ej kasta stein i vatnet
Ingen svømmetak
Heilt i svime heime
Samla på støv i auene

Ja, det e fare, fare på ferde
Verda styra uttafor
mens ej berre sitt her

Hjertesår
Dyret går her inni
mine mørke ganga
Ekkoet det fanga
at ej e så redd inni der

Allikavel
Står ej igjen

Igjen

FEST BLIKKET

Ej held mej for auene

Venta

Venta for alltid

Alt romma ingen

Levande i det lyse helvete

STEIN/SAKS

Klare ikkje få dej med mej heim
Fjorden ligg i auene på mej
Du e gjort om til stein
Vi står åleine ute på veien

 

Du e den einaste
Ej sei det om og om igjen
Men du hørikje at ej kviskra
for det e inni mej

Dempe hjerte, krympe store ord
Mosen kryp oppover oss to
For vi e gjort om til stein
Står i grøfta der vi gror igjen
Du he gjort oss til stein
Venta på at du skal vekse inntil mej

Du e den einaste
Ej sei det om og om igjen
Men du hørikje at ej ropa
Du står så langt ifrå

ALT BLIR RIKTIG

Skjelve i ny sko
Prøva å stå i ro

Tanka i ekko
Ej ser dej
Lys for mej

Ej går en søndagstur på stua
Snubla i golvet
Går i taket
Ej høyre mej gå dit ej ikkje finst

Ej klare ikkje å stoppe

Meir og meir usynlig
Skyggen he blitt konstant
Det krype så mange inn i sjela mi
Du legg dej inntil mej
Kviskra om veien ut

Gamle mønster 
I nye spor
Der ej ikkje finst, der innerst inst
Skrur du på lyset

Ej prøva å gå dit ej ikkje finst

Ej klare ikkje å stoppe

VRI OM TIL FJELL

Det e sant ej e en løgner

Ej ser at du ikkje ser det

Ej berre venta
Inni her et ønske om å gå fra alt

 

Dråpen fanga i munnen

Den leve så rasande
den overlev alt ej sei

Mørket der lyset va
Det kan ikkje ej for

E ej den fargen

Alt ej sei kjem uttafrå

Sjela e så langt ifrå
Viss du går 
så følge ej ette dej

For ej e berre et navn

DU RASAR UT

Alt ej ikkje får igjen
Sakna sorga

ligg i klem

 

Ukjente ansikt går forbi på gata
Ser dei på meg
Ser dei ette mej
Ken e det dei ser

Sjå en vei og gå med den
Blikket fanga lengselen

Ukjente ansikt går forbi på gata
Ser dei på meg
Ser dei ette mej
Ken e det dei ser


Ej går stille
som en vind rundt i ring
Kræsja heilt tilfeldig med mej sjøl

 

Du rasa ut igjen
Ej sitt igjen
Inni et ras av tanka
Om ka ti du kjem igjen

EJ VEIT KVAR DAG AT DU FINST

Ej skrive mej tilbake

Heile livet mitt 

Kom tilbake

Inn i tåka

Bli med mej

Ej e våken
Ej e våken
Ej e våken
Ej ligg våken